SOLUCIONS EN
INTRALOGÍSTICA

Carretons Elevadors

Som especialistes en carretons elevadors, recull-comandes, apiladors i transpaletes.

Elèctrics, diesel o gas.

Venda, renting o lloguer per dies, setmanes o mesos.

Informació de Carretons

Maquinària de neteja

Disposem d’una àmplia gama de sol·lucions per la neteja industrial.

Fregadores, Escombradores i Aspiradores.

Maquinària de neteja

Equips d'elevació

Ponts grua, Pòrtics, Pescants, Polispasts, Cabrestants, Pòrtics i Línies de vida.

Us ajudarem a buscar la millor solució en equips d'elevació.

Equips d'elevació